نمایش دادن همه 2 نتیجه

سیستم تغذیه و دوزینگ مواد

تغذیه مواد بروش وزنی

موجود در انبار

مزایا

-تغذیه مواد پودری بادقت بالا
-ایجاد فرمولاسیون دقیق مواد
-قابلیت کالیبراسیون هرنوع مواد
-سرعت تولید ترکیبات موادی بسیار بالا

کاربردها

-تولید مواد پلیمری وفیلم های پلیمری
-تولید فرمولاسیون دقیق مواد
-ایجاد رنگهای دقیق و تکرارپذیر از مواد

تغذیه مواد بروش حجمی

موجود در انبار

مزایا

– اتوماسیون مواد افزودنی در ترکیبات مواد
-دقت پایدار وتکرار پذیر
-ترکیبات مشابه و یکسان مواد

کاربردها

-میکسرهای مواد پودری
-اکسترودرهای تولید مواد پلیمیری
-خطوط تولید رنگ ورنگ دانه
-خطوط تولید صفحها ت دقیق پلیمیری
-فرمولاسیون مواد پلیمری
-خطوط تولید کافی میکس و شیر خشک