نمایش دادن همه 2 نتیجه

سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی راهی برای جا به جایی مواد از نقطه ای به نقطه دیگر به وسیله هوا است روش های زیادی برای انتقال مواد موجود است نظیر استفاده از روش های مکانیکی مانند اسکرو و یا چرخ نقاله و یا استفاده از روش های پنوماتیکی  که به طور کلی به 3 روش تقسیم میشوند.

1-پر فشار

در حقیقت هوای فشرده بالاتر از ۱ بار باعث انتقال مواد ،درداخل خط لوله انتقال می گردد.دراین روش مواد درداخل یک مخزن با ظرفیت مشخش قرار می گیرد و هوای فشرده وارد شده به محفظه انتقال باعث خروج وتزریق مواد از دریچه های خروجی می گردد

2-فشار

دراین روش مواد از طریق خطوط لوله کشی شده بسته ای توسط جریان هوا با فشار پایین که ازطریق اختلاف فشار تولید شده توسط یک بلوئر یا دمنده ایجاد می شود به حرکت در می آیند و ازیک نقطه( مبداء) به یک نقطه دیگر (مقصد) منتقل می شوند.

3-وکیوم

در این تكنولوژی ، مواد به روش مكش و خلاء انتقال داده می شود. در حقیقت هوا از طریق لوله مكیده شده و فشار اتمسفر مواد را به داخل لوله مكش حرکت می دهد درحقیقت فشار اتمسفر است كه به طور غیر مستقیم این عمل را انجام می دهد.
دراین هنگام، جریان هوایی كه تحت فشار اتمسفر تشكیل شده است مواد جامد را به داخل لوله مكش هدایت می كند.

به روش پر فشار

سیستم انتقال مواد به روش پر فشار (فولادی)

موجود در انبار

66,095,000 تومان393,957,000 تومان
مزاياي سيستم انتقال مواد بروش فشار

– قابلیت انتقال مواد تا دمای 480درجه سانتیگراد
-قابلیت انتقال مواد خورنده وساینده وکلیه مواد معدنی وکانی
– انتقال مواد عاري از گرد و غبار و آلودگی محیطی
– سيستم با قابليت كارآيي بالا و وزن بسيارکم
– تعميرات و نگهداري بسيار اندك وفاقد هرگونه قطعات دورانی
– حداقل خوردگی ، فرسایش و سایش در كل فرآيند
– نصب ،راه اندازی و كنترل بسيار آسان فرآیند
– قابليت استفاده براي انواع مواد از قبيل پودرها، رنگدانه ها، ذرات و مواد گرانولي كوچك به صورت روان، چسبنده، گير شونده، قابلیت انتقال مواد سمي و شیمیایی و مضر

مواد مورد انتقال باروش پرفشار

سیستمهای انتقال این شركت قابلیت انتقال مواد مختلف ازچند ميكرون تا چيپس پلاستيك را دارا بوده و از سبكترين مواد 0.05 kg / m3 تا مواد با دانسيته 10 را مي توان با اين روش انتقال داد.

سایز

D10-100, D10-200, D10-300, D12-400, D12-500, D12-600, D12-700, D12-800, D12-900, D16-1000, D16-1500, D20-2000, D20-3000, D20-4000, D20-5000, D8-10, D8-20, D8-30, D8-50

سیستم انتقال مواد به روش پر فشار (استیل)

موجود در انبار

134,834,000 تومان803,672,000 تومان
مزاياي سيستم انتقال مواد بروش فشار

– قابلیت انتقال مواد تا دمای 480درجه سانتیگراد
-قابلیت انتقال مواد خورنده وساینده وکلیه مواد معدنی وکانی
– انتقال مواد عاري از گرد و غبار و آلودگی محیطی
– سيستم با قابليت كارآيي بالا و وزن بسيارکم
– تعميرات و نگهداري بسيار اندك وفاقد هرگونه قطعات دورانی
– حداقل خوردگی ، فرسایش و سایش در كل فرآيند
– نصب ،راه اندازی و كنترل بسيار آسان فرآیند
– قابليت استفاده براي انواع مواد از قبيل پودرها، رنگدانه ها، ذرات و مواد گرانولي كوچك به صورت روان، چسبنده، گير شونده، قابلیت انتقال مواد سمي و شیمیایی و مضر

مواد مورد انتقال باروش پرفشار

سیستمهای انتقال این شركت قابلیت انتقال مواد مختلف ازچند ميكرون تا چيپس پلاستيك را دارا بوده و از سبكترين مواد 0.05 kg / m3 تا مواد با دانسيته 10 را مي توان با اين روش انتقال داد.

سایز

D10-100, D10-200, D10-300, D12-400, D12-500, D12-600, D12-700, D12-800, D12-900, D16-1000, D16-1500, D20-2000, D20-3000, D20-4000, D20-5000, D8-10, D8-20, D8-30, D8-50