نمایش یک نتیجه

توزین و دوزینگ مواد

تغذیه مواد بروش حجمی

موجود در انبار

مزایا

– اتوماسیون مواد افزودنی در ترکیبات مواد
-دقت پایدار وتکرار پذیر
-ترکیبات مشابه و یکسان مواد

کاربردها

-میکسرهای مواد پودری
-اکسترودرهای تولید مواد پلیمیری
-خطوط تولید رنگ ورنگ دانه
-خطوط تولید صفحها ت دقیق پلیمیری
-فرمولاسیون مواد پلیمری
-خطوط تولید کافی میکس و شیر خشک