نمایش دادن همه 4 نتیجه

هد پمپ پریستالتیک

هد پمپ پریستالتیک DG

موجود در انبار

16,692,000 تومان34,984,000 تومان
دبی قابل انتقال ml/min

DG-2:2*48
DG-4:4*48
DG-8:8*48
DG-12:12*48

تعداد کانال

DG-2: 2
DG-4: 4
DG-8: 8
DG-12: 12

سایز تیوپ mm

قطر داخلی: کمتر از 3.17
ضخامت: 1-0.8

سایز

DG-12, DG-2, DG-4, DG-8

هد پمپ پریستالتیک KZ25

موجود در انبار

21,705,600 تومان
افزودن به سبد خرید
دبی قابل انتقال ml/min

15@1800
24@3500
35@5000
36@6000

هد پمپ پریستالتیک YZ35

موجود در انبار

30,844,800 تومان
افزودن به سبد خرید
دبی قابل انتقال ml/min

73,82@11000