سیستم انتقال مواد

تغذیه مواد به روش حجمی و وزنی چیست؟

تغذیه مواد به روش حجمی چیست؟

کاربردهای آن درکجاست؟
دراین سیستم مواد بدون در نظرگرفتن وزن آن تغذیه میشود وفقط براساس میزان حجمی از مواد جامد که در ساعت یا دقیقه باید تحویل داده شود عمل می کند. در این حالت براساس تنظیمات اولیه که توسط اپراتورانجام میشود میزان حجمی از مواد بر اساس زمان از سیستم خارج می شود وهیچ گونه بازخوردی از میزان مواد خارج شده از سیستم وجود ندارد و کاربرهای آن نیز بسیار وسیع می باشد. این سیستم براساس کنترل دورالکتروموتور ،درایو یا استپ موتور کار می کند وبا تغییر دور خروجی شفت موتور می توان مقدار حجم خروجی از سیستم را کنترل نموددراین حالت دقت قابل دستیابی %۰.۵-/+ مقدار ظرفیت کل می باشد واین مقدار حداکثر دقت در این حالت می باشد.
درصورت استفاده از این سیستم جهت تولید اوزان مختلف مواد،می بایست خروجی همه مواد به یک هاپر تحت وزن وتوزین ریخته شود وهرمواد براساس ترتیب خاصی می تواند تغذیه شود ونمی توان همه مواد را در یک زمان به داخل هاپر توزین تغذیه نمود ودر هر زمان فقط یک مواد می بایست تغذیه گرددو باعث افزایش زمان لازم برای تغذیه کل مواد میشود.

سیستم دوزینگ به روش حجمی

کاربرد تغذیه به روش حجمی کجاست؟

این روش کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف ازجمله صنایع غذایی، پلیمیری ، لاستیک وپلاستیک ، نقت وپتروشیمی ،شیرینی وشکلات سازی ، تولید پروفیلهای UPVC ، لوله های PVC ،مخازن پلی اتیلن ، ظروف یک بار مصرف ،اکسترودرها، تزریق پلاستیک ، درب بطریهای پلاستیکی ، صنایع دارویی مانند قرص سازها ، شربت سازیها ، آنتی بیوتیکها ، سرم سازیها،وبسیاری موارد دیگر می باشد .

 

تغذیه مواد به روش وزنی چیست؟

کاربردهای آن درکجاست؟
دراین سیستم مواد با در نظرگرفتن وزن آن تغذیه میشود و براساس میزان وزنی از مواد جامد که در ساعت یا دقیقه باید تحویل داده شود عمل می کند. در این حالت براساس تنظیمات اولیه که توسط اپراتورانجام میشود میزان وزنی از مواد بر اساس اندازه گیری وزن توسط لود سلها از سیستم خارج می شود وبا استفاده از بازخوردی از میزان مواد خارج شده از سیستم وجود دارد عملیات انجام می پذیرد و کاربرهای آن نیز بسیار وسیع می باشد. این سیستم براساس کنترل دورالکتروموتور ،درایو یا استپ موتور کار می کند وبا تغییر دور خروجی شفت موتور می توان مقدار حجم خروجی از سیستم را کنترل نموددراین حالت دقت قابل دستیابی %۰.۵-/+ مقدار ظرفیت کل وزن می باشد واین مقدار حداکثر دقت در این حالت می باشد.
درصورت استفاده از این سیستم جهت تولید اوزان مختلف مواد،  خروجی همه مواد براساس تنظیمات اولیه می تواند بطور همزمان  به یک هاپر تخلیه شود وهرمواد براساس ترتیب خاصی می تواند تغذیه شود ومی توان همه مواد را در یک زمان به داخل هاپر توزین تغذیه نمود وبصورت همزمان چندین  مواد می تواند تغذیه گرددو باعث کاهش زمان لازم برای تغذیه کل مواد میشود.

دوزینگ بروش وزنی

کاربرد تغذیه به روش وزنی کجاست؟

این روش کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف ازجمله صنایع غذایی، پلیمیری ، لاستیک وپلاستیک ، نقت وپتروشیمی ،شیرینی وشکلات سازی ، تولید پروفیلهای UPVC ، لوله های PVC ،مخازن پلی اتیلن ، ظروف یک بار مصرف ،اکسترودرها، تزریق پلاستیک ، درب بطریهای پلاستیکی ، صنایع دارویی مانند قرص سازها ، شربت سازیها ، آنتی بیوتیکها ، سرم سازیها،وبسیاری موارد دیگر می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *