سیستم انتقال مواد

سیستم انتقال مواد چیست؟

سیستم انتقال مواد چیست؟

سیستم انتقال مواد پودری وگرانولی به تجهیزی اتلاق میشود که قادر به جابجایی پودر وگرانول می باشد وبااین دستگاه می توان مواد پودری وگرانولی را در حجمهای متفاوت از یک نقطه یا چند نقطه به یک یا چند نقطه انتقال داد
سیستمهای انتقال مواد با استفاده از هوا به سه روش تقسیم می شوند:
۱- انتقال مواد به روش وکیوم
۲-انتقال مواد به روش فشار
۳-انتقال مواد به روش پر فشار
که هریک از این روشها در قسمت محصولات به تفصیل بیان شده است

این سیستمها عملیات انتقال مواد پودری وگرانولی را درخطوط تولید ایفا میکنند

باتوجه به تحقیقات صورت گرفته برروی ایرگونومی انسان وتوانایی یک فرد متوسط ، یک انسان فقط قادر است ۵۰۰ کیلوگرم در ساعت عملیات بلند کردن و گذاشتن باررا انجام دهد واین کار باعث فشارروی ستون فقرات انسان خواهد گردید ودرصورتی که یک نفر ۸ ساعت در روز ۵۰۰ کیلوگرم درساعت وزن را تحمل کنداین امر  تنها درعرض ۲۵ روز باعث خوردگی در مهره های ستون فقرات خواهد گردید ودرصورت نداشتن نرمش وفیزیوتراپی ، درطول این زمان باعث ایجاد ضایعه نخایی خواهد گردید وفرد می بایست تحت مداوای پزشک ویا عمل جراحی قرارگیرد.

باتوجه به اینکه درخطوط تولید صنایع مختلف ، می بایست وزنی درحدود ۲۰۰ تا ۱۰/۰۰۰ کیلوگرم برساعت بسته به نوع صنایع انتقال مواد به خطوط وتغذیه صورت پذیرد بنابراین امکان جابجایی وانتقال مواد بصورت سنتی وتوسط نیروی انسانی یا وجود ندارد ویا باعث تلفات جانی وانسانی خواهد گردید .

بنابراین استفاده از سیستم های انتقال مواد واتوماسیون انتقال پودر وگرانول درخطوط تولید غیرقابل انکار می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *